September

Alla nyheter

  • Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2018

    Vid Castellum AB:s årsstämma den 23 mars 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2017. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren osv.

  • Castellum förstärker sin ledande position inom hållbarhet

    Hållbarhetsarbetet inom Castellum, ett av de största fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen, fortsätter att uppmärksammas internationellt.