Castellum förstärker sin ledande position inom hållbarhet

Hållbarhetsarbetet inom Castellum, ett av de största fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen, fortsätter att uppmärksammas internationellt.

- Behåller sin plats som enda nordiska fastighetsbolag i Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
- Rankas som den mest hållbara fastighetsutvecklaren i världen samt global sektorledare för andra året i rad av GRESB.
- Mottar EPRA Gold, för högsta betyg bland de bästa hållbarhetsrapporteringarna i Europa.

”Det här visar än en gång på Castellums ledande position inom hållbarhet”, säger Filip Elland, koncernens hållbarhetschef. ”De här priserna är en bekräftelse på vårt systematiska och högkvalitativa hållbarhetsarbete och på att vi dessutom är transparenta och öppna i kommunikationen kring allt vi gör.”

Dow Jones Sustainability Index (DJSI), bjuder varje år in över 3 900 noterade bolag i alla branscher över hela världen, att delta i utvärderingen. De som presterar i topp kvalificerar sig till detta prestigefulla index som funnits sedan 1999 i syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget och ett av sju svenska bolag som kvalificerat sig till indexet.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) gör varje år en global genomgång av hållbarhetsarbetet i stora fastighetsbolag och –fonder och i årets studie deltog 823 fastighetsbolag världen över. Castellum placerar sig i år som nummer ett - den mest hållbara fastighetsutvecklaren i världen. Dessutom erhåller Castellum, för andra året i rad, utmärkelsen Global Sector Leader vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler.
Priset för bästa hållbarhetsrapportering i Europa, EPRA Gold, är ett erkännande av att Castellum både gör vad vi lovar inom hållbarhetsområdet och dessutom är tydliga i kommunikationen. EPRA (European Public Real Estate Association) arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen samt för att skapa ökad trovärdighet och därmed ökad trygghet för investerare.
”Jag är otroligt glad att det arbete och engagemang som läggs ner av våra medarbetare också uppmärksammas internationellt”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. Hållbarhet är lönsamt och går hand i hand med både våra affärer och vår verksamhet. Det skapar värde för våra kunder och andra intressenter.”
Hållbarhet har prioriterats inom Castellum ända sedan bolaget bildades i mitten av 1990-talet, inte minst ur ett socialt perspektiv. Sedan 2012 har bolaget till exempel ett program för lärlingar som omfattar fyra procent av de anställda och där tre fjärdedelar anställts efter lärlingstiden. Som tidigare har kommunicerats är Castellum även den första projektutvecklaren i Norden som valt att implementera certifieringssystemet WELL som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande i byggnader.

Castellum äger idag flest miljöcertifierade byggnader i Sverige och arbetar aktivt för att nå flera utmanande hållbarhetsmål som exempelvis att vara ett helt jämställt bolag i alla yrkeskategorier och att bli 100% klimatneutrala.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum, 0703- 20 63 26
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 76 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55