Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2018

Vid Castellum AB:s årsstämma den 23 mars 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2017. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren osv.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

  • Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP
  • Torbjörn Olsson, representerande Sjätte AP-fonden
  • Hans Op ‘t Velt, representerande PGGM
  • Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans ca 14% av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2018 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 1 december 2017 via Castellum AB, Att: Charlotte Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via
e-mail till charlotte.stromberg@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2018 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 22 mars 2018.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, telefon 0702-77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 76 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00