Castellum tillsätter ny VD för Region Väst

Mariette Hilmersson har utnämnts till ny VD för Region Väst i Castellum. Mariette har lång erfarenhet från flera chefsbefattningar inom fastighetsbranschen. Hon kommer senast från rollen som VD och koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden, en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs stad och ansvarar för alla bostadsbolag.

Som VD kommer Mariette Hilmersson att ansvara för att leda Region Väst – det vill säga Castellums verksamhet i Storgöteborg, Borås och Halmstad – med fastigheter till ett värde av 17 miljarder.

Mariette kommer även att ingå i Castellums koncernledning och tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2018.

”Vi ser fram emot att Mariette, genom sin breda erfarenhet inom fastighetsbranschen och strategiska kompetens, kommer att leda verksamheten inom Region Väst på ett framgångsrikt sätt och även bidra till koncernens fortsatta utveckling”, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum.

Förvaltnings AB Framtiden är en fastighetskoncern med sju dotterbolag som omfattar bostäder, fastighetsförvaltning samt produktion av nya bostäder. Koncernen äger och förvaltar via dotterbolag cirka 72 000 bostäder och 317 000 kvm lokaler i Göteborgs kommun.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 13.00 (CET). 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Tina Norin, presskontakt Castellum AB, 031-60 74 82
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 77 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00