Castellums delårsrapport januari-september 2017: 6% tillväxt i förvaltningsresultatet - nettouthyrning på fortsatt hög nivå

  • Hyresintäkterna för perioden januari-september 2017 uppgick till 3 866 Mkr (3 166 Mkr motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 956 Mkr (1 492), motsvarande 7,16 kronor (6,74) per aktie, en förbättring med 6%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 069 Mkr (2 065) och på derivat till 204 Mkr (- 224).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 424 Mkr (2 491), motsvarande 12,53 kronor (11,25) per aktie.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 4 560 Mkr (30 197) varav 3 452 Mkr (28 894) avsåg förvärv, 1 980 Mkr (1 384) ny-, till- och ombyggnationer och 872 Mkr (81) försäljningar.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 251 Mkr (94).

”Nettouthyrningen nådde återigen en hög nivå under kvartalet och hyresmarknaden visar en stabil och stark trend”, säger koncernchef Henrik Saxborn. ”Castellum visar även ett starkt förvaltningsresultat trots de stora försäljningar som skett sedan förra året.”

”Investeringstakten är hög och projektportföljen har haft en god tillväxt. Det är glädjande att se att, i enlighet med vår målsättning, utgör andelen egna projekt en växande del. Den totala befintliga projektportföljen för redovisade större projekt uppgår till 3 700 Mkr. Sammantaget kan jag inte vara annat än positiv till Castellums fortsatta utveckling. Grunden är lagd för ett alldeles utmärkt 2018.”, sammanfattar Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2017

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 77 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00