Castellum vinnare i prestigefyllt stadsutvecklingsprojekt vid Globen i Stockholm

Castellum har vunnit Stockholm stads markanvisningstävling inom Söderstaden - ett omfattande utvecklingsområde söder om Stockholms centrum. Detta innebär att Castellum nu inleder ett av sina största och mest prestigefyllda Stads-utvecklingsprojekt, tillsammans med två samarbetspartners.

Castellum har i konsortium med fastighetsbolagen Wallenstam AB och Åke Sundvall AB utsetts till vinnare med sitt förslag att utveckla en helt ny stadsdel och mötesplats i Söderstaden. Förslaget omfattar totalt ca 100 000 kvm varav Castellums del är 30 000 kvm kommersiella fastigheter som kontor, hotell och restauranger. Resterande 70 000 kvm är bostäder, samt plats för nya träningsrinkar för ishockey.

Beroende på slutgiltig utformning och volym samt under förutsättning att förslaget verkställs är vår uppskattning att den totala investeringen, efter förvärv av byggrätter samt exploatering av marken, kommer att uppgå till ca 1 200-1 400 Mkr.

”Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag och varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler. Vår del i förslaget skapar 30 000 kvadratmeter nya, moderna arbetsplatser i Stockholm. Det är ett viktigt tillskott i regionen och vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen av området”, säger Henrik Saxborn, Koncernchef Castellum AB.
 
Genom markanvisningen får Castellum och de andra parterna ensamrätt att förhandla med SGA Fastigheter, Stockholm stads helägda dotterbolag, om hur marken ska exploateras och får därefter möjlighet att förvärva byggrätterna. Det är ännu för tidigt att uttala sig i detalj om projektets tidplan, men konsortiet bedömer genomförandet till 6-8 år med möjlig start tidigast 2020. 

”Det behövs en blandning av bostäder och arbetsplatser för att göra en stadsdel levande. Vi på Castellum bidrar med att skapa attraktiva arbetsplatser genom vår kunskap om kommersiella lokaler och den lokala marknaden. Wallenstam AB och Åke Sundvall AB är erfarna bostadsutvecklare. Våra gemensamma kompetenser samverkar till att skapa en stadsdel i hjärtat av ett livfullt evenemangscentrum”, säger Anders Nilsson, VD Region Stockholm-Norr i Castellum.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 08.05 (CET). 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
Tina Norin, presskontakt Castellum AB, 031-60 74 82
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 77 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00