Castellums affärsområde Uppsala kommer att ingå i Region Stockholm-Norr

För att bättre dra nytta av geografiska synergier och redan befintliga affärsmässiga kopplingar inom storstadsregionen Stockholm så kommer affärsområde Uppsala att ingå i Region Stockholm-Norr istället för i Region Mitt.

Förändring träder i kraft 1 januari 2018 och kommer att återspeglas i den finansiella rapporteringen från och med första kvartalet 2018. Affärsområde Uppsala har i dagsläget ett fastighetsvärde som uppgår till 3,7 miljarder och en uthyrningsbar yta på ca 195 000 kvm.

”Vi anpassar vår organisation till marknaden. Affärsområde Uppsala har på grund av sitt läge tydliga affärsmässiga beröringspunkter och en naturlig koppling till Region Stockholm”, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum.

Fakta:
Från januari 2018 ingår följande affärsområden i respektive region:
Region Mitt: Örebro, Västerås, Norrköping, Linköping, Jönköping och Växjö
Region Stockholm-Norr: Stockholm, Uppsala, Gävle, Sundsvall

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Tina Norin, presskontakt Castellum AB, 031-60 74 82
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 77 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00