2018

Alla nyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum köper Säve flygplats

  Castellum har idag, den 21 december 2018, ingått avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Investeringen uppgår till minst 1,1 miljarder kronor.

 • Han ska få chefer att våga mer

  Castellum tillsätter Niclas Ingeström som ny CDO med ansvar för IT, labbet Next20 och projektkontoret. Men den viktigaste uppgiften för Niclas Ingeström blir att utmana och få chefer att våga mer.

 • Jollyroom etablerar Nordens största e-handelslager hos Castellum i Göteborg

  Castellum startar nybyggnation av etapp 2 i Hisingen Logistikpark som har ett strategiskt läge nära Göteborgs Hamn. I och med färdigställandet av etapp 2 blir logistikparken om totalt 65 000 kvm en av Nordens största logistikanläggningar med modern standard för helautomatiserade lager. E-handelsbolaget Jollyroom har tecknat hyresavtal avseende hela etapp 2 om 35 000 kvm.

 • Regulatoriskt

  Castellum bäddar för fortsatt tillväxt

  Castellum har under de senaste åren tredubblat sitt fastighetsvärde inom kontors- och logistiksegmentet. Nu förbereder bolaget för ytterligare tillväxt genom att etablera en ny enhet för logistik, en för investering- och portföljstrategi samt en för kontorslokaler, vilket också medför förändringar i koncernledningen.

 • Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2019 i Castellum AB (publ)

  Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2018, består av Johan Strandberg (ordförande) utsedd av SEB Fonder, advokat Patrik Essehorn utsedd av Rutger Arnhult genom bolag, Vincent Fokke utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP, samt Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

 • Castellum anställer Projektutvecklingschef

  Castellum har utnämnt Örjan Rystedt till Projektutvecklingschef på Castellum AB. Örjan kommer närmast från rollen som Manager Project Development på Skanska Fastigheter Göteborg AB och har lång erfarenhet från flera roller som projektchef inom både Skanska och NCC.

 • Castellum lånar i euromarknaden och strukturerar om swap-portföljen

  Castellum har den 13 november tagit upp sitt första internationella obligationslån under det nyligen etablerade EMTN-programmet. Lånet är på 500 MEUR och har en löptid på 5 år. Merparten av lånet har swappats om till svenska kronor.

 • Castellum etablerar program för upplåning i den europeiska kapitalmarknaden

  Castellum AB har etablerat ett låneprogram, Euro Medium Term Notes, och utsett en grupp av banker som emissionsinstitut. Låneprogrammet har ett ram-belopp om 2 000 MEUR, och är avsett för att emittera obligationer i den internationella kapitalmarknaden.

 • Regulatoriskt

  Castellum säljer fastigheter för 1 700 Mkr

  Castellum har genomfört en avyttring av 38 fastigheter i syfte att kvalitetsförflytta, koncentrera och minska andelen mindre fastigheter i fastighetsbeståndet och då främst inom segmenten industri- och butiksfastigheter. Försäljningspriset uppgick till 1 700 Mkr efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 98 Mkr.

 • Castellum tillsätter ny kommunikationsdirektör

  Anna-Karin Nyman har utnämnts till kommunikationsdirektör på Castellum. Anna-Karin kommer närmast från rollen som kommunikationsdirektör på branschorganisationen Jernkontoret. Hon har lång erfarenhet från flera chefsbefattningar bland annat på näringsdepartementet där hon arbetade som presschef hos partiledare och dåvarande näringsminister Annie Lööf.

Koncernnyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum köper Säve flygplats

  Castellum har idag, den 21 december 2018, ingått avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Investeringen uppgår till minst 1,1 miljarder kronor.

 • Regulatoriskt

  Castellum bäddar för fortsatt tillväxt

  Castellum har under de senaste åren tredubblat sitt fastighetsvärde inom kontors- och logistiksegmentet. Nu förbereder bolaget för ytterligare tillväxt genom att etablera en ny enhet för logistik, en för investering- och portföljstrategi samt en för kontorslokaler, vilket också medför förändringar i koncernledningen.

 • Regulatoriskt

  Castellum säljer fastigheter för 1 700 Mkr

  Castellum har genomfört en avyttring av 38 fastigheter i syfte att kvalitetsförflytta, koncentrera och minska andelen mindre fastigheter i fastighetsbeståndet och då främst inom segmenten industri- och butiksfastigheter. Försäljningspriset uppgick till 1 700 Mkr efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 98 Mkr.

 • Regulatoriskt

  Castellums delårsrapport januari-september 2018: Rekordstarkt kvartal - 13% tillväxt i förvaltningsresultatet

  Intäkterna för perioden januari-september 2018 uppgick till 4 141 Mkr (3 866 Mkr motsvarande period föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 2 219 Mkr (1 956), motsvarande 8,12 kronor (7,16) per aktie, en ökning med 13%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 150 Mkr (2 069) och på derivat till 202 Mkr (204). Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 051 Mkr (3 424), motsvarande 18,49 kronor (12,53) per aktie. Långsiktigt substansvärde uppgick till 168 kr (142) per aktie, en ökning med 18%. Nettoinvesteringarna uppgick till 3 009 Mkr (4 560) varav 1 333 Mkr (3 452) avsåg förvärv, 2 123 Mkr (1 980) ny-, till- och ombyggnationer och 447 Mkr (872) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 87,5 miljarder kronor. Nettouthyrningen för perioden uppgick till 157 Mkr (251).

 • Regulatoriskt

  Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2019

  Vid Castellum AB:s årsstämma den 22 mars 2018 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2019 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2018. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren osv.

 • Regulatoriskt

  Erika Olsén slutar som CIO på Castellum

  CIO Erika Olsén har beslutat sig för att lämna Castellum för nytt jobb utanför koncernen. Hon är anställd till den 31 december och kommer att kvarstå i sin befattning tills efterträdare utsetts.

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum förvärvar fastighet för €81 miljoner i Helsingfors

  Castellum, som är ett av Sveriges största fastighetsbolag, förvärvar fastighet i centrala Helsingfors och etablerar sig därmed som aktör på en ny attraktiv marknad.

 • Regulatoriskt

  Ingalill Östman slutar som Kommunikationsdirektör på Castellum

  Kommunikationsdirektör Ingalill Östman har beslutat sig för att lämna Castellum. Hon är anställd till den 31 oktober och kommer att kvarstå i sin befattning tills efterträdare utsetts.

 • Regulatoriskt

  Castellum har erhållit en investment grade rating från Moodys - Baa3, positive outlook

  Castellum har erhållit en investment grade rating från Moodys med betyget Baa3, positive outlook. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.