Castellums Bokslutskommuniké 2017: 5% tillväxt i förvaltningsresultatet och en föreslagen utdelning om 5,30 kr/aktie

  • Hyresintäkterna under 2017 uppgick till 5 182 Mkr (4 533 Mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 530 Mkr (2 065), motsvarande 9,26 kronor (8,80) per aktie. En ökning i absoluta tal om 23% och i kr per aktie, 5%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 540 Mkr (4 085) och på derivat till 247 Mkr (82).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 876 Mkr (4 972), motsvarande 21,51 kronor (21,20) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 153 kr (133) per aktie. En ökning med 15%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 5 613 Mkr (24 737) varav 3 595 Mkr (29 372) avsåg förvärv, 2 893 Mkr (2 119) ny-, till- och ombyggnationer och 875 Mkr (6 754) försäljningar.
  • Nettouthyrningen under året uppgick till 310 Mkr (178).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,30 kronor (5,00) per aktie, vilket är en ökning om 6% att utbetalas vid två tillfällen med vardera 2,65 kronor. 

”Utdelningstraditionen fortsätter – och styrelsen föreslår höjd utdelning för tjugonde året i rad”, säger verkställande direktör Henrik Saxborn. ”2017 blev ett rekordår för Castellum till följd av en stark lokal organisation, rätt placerad portfölj och en stark hyres- och fastighetsmarknad. Detta resulterade i en nettouthyrning på 310 Mkr och en värdetillväxt om 4,5 miljarder kr. Castellums fastigheter var vid årsskiftet värda 81 miljarder kr och belåningsgraden var 47%.”

”Nettoinvesteringarna uppgick totalt till 5,6 miljarder kr under 2017, där projekten utgör allt större andel. Detta gör att jag idag är övertygad om att vi för 2018, med befintlig portfölj, har goda möjligheter att nå vårt mål om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet”, avslutar Saxborn.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2017

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 81 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler, dels nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00