Förändringar inom HR på Castellum

HR-direktör Anne Thelin-Ehrling har beslutat sig för att lämna Castellum för nya utmaningar. Olof Gertz kommer att tillträda i rollen som tillförordnad HR-direktör på Castellum.

Anne Thelin-Ehrling började på Castellum i rollen som HR chef i januari 2016. Hon utnämndes senare samma år till HR-direktör och blev då en del av koncernledningen. Anne återgår nu till egen konsultverksamhet och till Stockholm där hon bor.
Jag tackar Anne för hennes insatser och önskar henne lycka till när hon nu går vidare mot nya utmaningar”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. 

Olof Gertz har utsetts till tillförordnad HR-direktör och medlem av Castellums koncernledning. Olof kommer senast från egen konsultverksamhet, men har en lång erfarenhet från flera chefsbefattningar inom globala företag, bland annat som Senior Vice President, Human Resources på Vattenfall AB samt på DeLaval International AB. Olof tillträder tjänsten den 1 februari.

”Vi ser fram emot att Olof, genom sin breda erfarenhet kommer att fortsätta harmonisera HR-arbetet och utveckla funktionen inom koncernen”, säger Henrik Saxborn. 

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 08.00 (CET). 
För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 81 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. 
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.

Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. 

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00