Mars

Alla nyheter

 • Castellum investerar 307 Mkr i ombyggnation av unik fastighet i centrala Stockholm

  Fastigheten Sabbatsberg 24 och Stockholm Vattens tidigare huvudkontor från tidigt 1900-tal är ett välkänt landmärke i centrala Stockholm som förvärvades av Castellum 2017. Nu inleds första ombyggnadsetappen, med syfte att omvandla ca 9 000 kvm till moderna arbetsplatser. Investeringen beräknas uppgå till 307 Mkr.

 • Castellum bygger nytt huvudkontor åt E.ON - investerar ca 1,1 miljarder i Malmö

  Castellum planerar att starta nybyggnation av en kontorsbyggnad i attraktiva Nyhamnen i Malmö med energikoncernen E.ON som huvudsaklig hyresgäst. Investeringen som beräknas uppgå till ca 1,1 miljarder kronor utgör en viktig del i Castellums strategi att växa som samhällsbyggare i Öresundsområdet.

 • Castellum säljer för 285 Mkr i Stockholm

  Castellum säljer Archimedes 1, belägen i norra Mariehäll i Bromma, Stockholm. Fastigheten omfattar totalt 18 000 kvm kontors- och industriytor och ligger i ett område som huvudsakligen kommer att utvecklas till bostadsområde. Försäljningspriset uppgår till 285 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering.

 • Castellum investerar i attraktivt logistikområde utanför Stockholm

  Castellum har startat nybyggnation av en lager- och logistikbyggnad i Brunna i Kungsängen utanför Stockholm. Fastigheten är den första delen i en satsning som möjliggör etablering av mer storskalig logistikverksamhet och stödjer expansionen av det attraktiva Stockholm Väst Logistikområde. Investeringen beräknas uppgå till 140 Mkr, inklusive tidigare genomförda markförvärv och påbörjade markarbeten om totalt 41 Mkr.

Koncernnyheter

 • Castellum bygger nytt huvudkontor åt E.ON - investerar ca 1,1 miljarder i Malmö

  Castellum planerar att starta nybyggnation av en kontorsbyggnad i attraktiva Nyhamnen i Malmö med energikoncernen E.ON som huvudsaklig hyresgäst. Investeringen som beräknas uppgå till ca 1,1 miljarder kronor utgör en viktig del i Castellums strategi att växa som samhällsbyggare i Öresundsområdet.

 • Castellum säljer för 285 Mkr i Stockholm

  Castellum säljer Archimedes 1, belägen i norra Mariehäll i Bromma, Stockholm. Fastigheten omfattar totalt 18 000 kvm kontors- och industriytor och ligger i ett område som huvudsakligen kommer att utvecklas till bostadsområde. Försäljningspriset uppgår till 285 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering.