Castellum ändrar sin finanspolicy - belåningsgraden sänks till max 50%

Castellums ambition är att ytterligare förstärka sin profil som ett kommersielltfastighetsbolag med låg finansiell risk. Styrelsen har därför beslutat att ändra finanspolicyn beträffande nettobelåningsgraden från att varaktigt inte överstiga 55% till att varaktigt inte överstiga 50%.

Vidare utgår hittills gällande begränsning om att andelen kapitalmarknadsfinansiering får utgöra maximalt 75% av utestående räntebärande skulder. Dessutom införs en ny restriktion avseende säkerställd finansiering där målsättningen är att andelen utestående företagscertifikat och säkerställda lån i relation till koncernens fastighetsvärde maximalt får uppgå till 25%. I övrigt lämnas finansiella mål och restriktioner oförändrade.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 15.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 81 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler, dels nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00