Castellum har erhållit en investment grade rating från Moodys - Baa3, positive outlook

Castellum har erhållit en investment grade rating från Moodys med betyget Baa3, positive outlook. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Castellum är sedan många år aktiva i svensk kapitalmarknad och har idag en utestående volym om 14,2 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med en ram om 18 miljarder kronor. Vidare har Castellum ett företagscertifikatprogram om 10 miljarder, vilket är fullt utnyttjat.

”Castellum är idag en stor aktör i svensk kapitalmarknad. Ratingen ger oss ett värdefullt verktyg i vår målsättning att uppnå en breddad investerarbas, som även inkluderar den internationella kapitalmarknaden, samt mer fördelaktiga finansieringsvillkor och möjlighet till längre löptider för vår upplåning. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att hantera den finansiella risken”, säger Castellums CFO Ulrika Danielsson.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 07.15(CET).

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 82 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.