Castellums delårsrapport januari-mars 2018: Stark tillväxt med ökat förvaltningsresultat

  • Intäkterna för perioden januari-mars 2018 uppgick till 1 352 Mkr (1 304 Mkr motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 665 Mkr (592), motsvarande 2,43 kronor (2,17) per aktie, en ökning med 12%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 231 Mkr (940) och på derivat till -7 Mkr (77).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 765 Mkr (1 426), motsvarande 2,80 kronor (5,22) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 151 kr (133) per aktie. En ökning med 14%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 502 Mkr (2 360) varav 38 Mkr (2 564) avsåg förvärv, 696 Mkr (628) ny-, till- och ombyggnationer och 232 Mkr (832) försäljningar.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 48 Mkr (103).

”Castellum presterar ett bra första kvartal med en ökning av förvaltningsresultatet med 12% i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Jag är övertygad om att Castellum i oförändrad form under 2018 har goda förutsättningar att nå tillväxtmålet vad gäller förvaltningsresultatet” säger VD Henrik Saxborn.

”Castellum fortsätter med bolagets fokus på investeringar i egna projekt och har under kvartalet vunnit uppdraget att uppföra E.ON:s nya huvudkontor i Malmö, vilket motsvarar en investering på 1,1 miljarder kr. Dessutom så lanserar vi nu en helt ny förvaringstjänst för konsumenter– Beambox ”, avslutar Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2018

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61


www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 82 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler, dels nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00