Ingalill Östman slutar som Kommunikationsdirektör på Castellum

Kommunikationsdirektör Ingalill Östman har beslutat sig för att lämna Castellum. Hon är anställd till den 31 oktober och kommer att kvarstå i sin befattning tills efterträdare utsetts.

Ingalill Östman har sedan januari 2017 varit en del av koncernledningen med övergripande ansvar för Castellums kommunikation. Under den tiden har en mer samordnad organisation och arbetssätt för kommunikation etablerats, bland annat med ett större fokus på digitala och sociala kanaler. Dessutom har ett fokuserat positionerings- och varumärkesarbete genomförts för ökad synlighet och kännedom om Castellums erbjudanden.

”Jag tackar Ingalill för hennes engagemang och för hennes bidrag till att utveckla Castellums varumärke och position och önskar henne allt gott”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Processen med att rekrytera en efterträdare som Kommunikationsdirektör har inletts.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 82 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. 
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00