Castellum förvärvar fastighet för €81 miljoner i Helsingfors

Castellum, som är ett av Sveriges största fastighetsbolag, förvärvar fastighet i centrala Helsingfors och etablerar sig därmed som aktör på en ny attraktiv marknad.

Castellum förvärvar fastigheten Salmisaarenaukio 1, i kontorsområdet Ruoholahti i Helsingfors. Fastigheten omfattar ca 14 433 kvm och investeringen är en del i Castellums strategi att bygga en stark nordisk fastighetsportfölj.

”Det är glädjande att konstatera att Castellum genom förvärvet i Finland tar nästa steg i vår strategi att växa och etablera oss på fler nordiska tillväxtorter. På sikt är ambitionen att bli en av de större fastighetsägarna i Helsingfors”, säger Castellums koncernchef, Henrik Saxborn.

Salmisaarenaukio 1 är en modern och flexibel fastighet belägen i ett av Helsingfors mest attraktiva och lättillgängliga kontorskluster, Ruoholahti. Flera stora företag har huvudkontor i området och Castellum ser goda möjligheter att växa inom både kontors- och logistiksegmentet på en i övrigt stark och stabil marknad. Castellum tillträder den fullt uthyrda fastigheten omgående. Investeringen bedöms generera intäkter på årsbasis om ca €5,0 miljoner, vilket motsvarar ca 52 Mkr.

Initialt kommer ansvaret för fastigheten i Helsingfors att ligga i Sverige under Castellum AB, men på sikt önskar Castellum bygga upp en egen organisation på plats i Finland.
Castellum kommer att finansiera förvärvet genom befintliga, outnyttjade krediter.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar fastigheten Salmisaarenaukio 1 av Skandia Fastigheter (byggår 2007)
Förvärvspris: €81 miljoner inklusive omkostnader, motsvarar ca 842 Mkr
Tillträdesdag: 29 juni, 2018
Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 3,1 år
Hyresvärde: ca €5,0 miljoner, motsvarar ca 52 Mkr
Större hyresgäster: Teknikföretaget Nokia, Energibolaget Fennovoima
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 14 433 kvm uthyrbar area, samt tillhörande garage, med en uthyrningsgrad om 100 %

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 14.20 (CET). 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 82 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00