Oktober

Alla nyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum säljer fastigheter för 1 700 Mkr

  Castellum har genomfört en avyttring av 38 fastigheter i syfte att kvalitetsförflytta, koncentrera och minska andelen mindre fastigheter i fastighetsbeståndet och då främst inom segmenten industri- och butiksfastigheter. Försäljningspriset uppgick till 1 700 Mkr efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 98 Mkr.

 • Castellum tillsätter ny kommunikationsdirektör

  Anna-Karin Nyman har utnämnts till kommunikationsdirektör på Castellum. Anna-Karin kommer närmast från rollen som kommunikationsdirektör på branschorganisationen Jernkontoret. Hon har lång erfarenhet från flera chefsbefattningar bland annat på näringsdepartementet där hon arbetade som presschef hos partiledare och dåvarande näringsminister Annie Lööf.

 • Castellum säljer för 313 Mkr i Västerås

  Castellum säljer portfölj med 8 fastigheter i Bäckby industriområde i Västerås. Fastigheterna omfattar totalt ca 41 500 kvm kontors, lager- och industriytor. Försäljningspriset uppgår till 313 Mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om 20 Mkr. 

 • Regulatoriskt

  Castellums delårsrapport januari-september 2018: Rekordstarkt kvartal - 13% tillväxt i förvaltningsresultatet

  Intäkterna för perioden januari-september 2018 uppgick till 4 141 Mkr (3 866 Mkr motsvarande period föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 2 219 Mkr (1 956), motsvarande 8,12 kronor (7,16) per aktie, en ökning med 13%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 150 Mkr (2 069) och på derivat till 202 Mkr (204). Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 051 Mkr (3 424), motsvarande 18,49 kronor (12,53) per aktie. Långsiktigt substansvärde uppgick till 168 kr (142) per aktie, en ökning med 18%. Nettoinvesteringarna uppgick till 3 009 Mkr (4 560) varav 1 333 Mkr (3 452) avsåg förvärv, 2 123 Mkr (1 980) ny-, till- och ombyggnationer och 447 Mkr (872) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 87,5 miljarder kronor. Nettouthyrningen för perioden uppgick till 157 Mkr (251).

 • Castellums delårsrapport januari-september 2018 presenteras 17 oktober 2018 - inbjudan till telefonkonferens

  Onsdagen den 17 oktober 2018, kl: 08.00 (CET) offentliggörs Castellums delårsrapport januari-september 2018. Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl: 09.00 (CET) samma dag.

Koncernnyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum säljer fastigheter för 1 700 Mkr

  Castellum har genomfört en avyttring av 38 fastigheter i syfte att kvalitetsförflytta, koncentrera och minska andelen mindre fastigheter i fastighetsbeståndet och då främst inom segmenten industri- och butiksfastigheter. Försäljningspriset uppgick till 1 700 Mkr efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 98 Mkr.

 • Regulatoriskt

  Castellums delårsrapport januari-september 2018: Rekordstarkt kvartal - 13% tillväxt i förvaltningsresultatet

  Intäkterna för perioden januari-september 2018 uppgick till 4 141 Mkr (3 866 Mkr motsvarande period föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 2 219 Mkr (1 956), motsvarande 8,12 kronor (7,16) per aktie, en ökning med 13%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 150 Mkr (2 069) och på derivat till 202 Mkr (204). Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 051 Mkr (3 424), motsvarande 18,49 kronor (12,53) per aktie. Långsiktigt substansvärde uppgick till 168 kr (142) per aktie, en ökning med 18%. Nettoinvesteringarna uppgick till 3 009 Mkr (4 560) varav 1 333 Mkr (3 452) avsåg förvärv, 2 123 Mkr (1 980) ny-, till- och ombyggnationer och 447 Mkr (872) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 87,5 miljarder kronor. Nettouthyrningen för perioden uppgick till 157 Mkr (251).