November

Alla nyheter

  • Castellum anställer Projektutvecklingschef

    Castellum har utnämnt Örjan Rystedt till Projektutvecklingschef på Castellum AB. Örjan kommer närmast från rollen som Manager Project Development på Skanska Fastigheter Göteborg AB och har lång erfarenhet från flera roller som projektchef inom både Skanska och NCC.

  • Castellum lånar i euromarknaden och strukturerar om swap-portföljen

    Castellum har den 13 november tagit upp sitt första internationella obligationslån under det nyligen etablerade EMTN-programmet. Lånet är på 500 MEUR och har en löptid på 5 år. Merparten av lånet har swappats om till svenska kronor.

  • Castellum etablerar program för upplåning i den europeiska kapitalmarknaden

    Castellum AB har etablerat ett låneprogram, Euro Medium Term Notes, och utsett en grupp av banker som emissionsinstitut. Låneprogrammet har ett ram-belopp om 2 000 MEUR, och är avsett för att emittera obligationer i den internationella kapitalmarknaden.