Castellum rekryterar Investeringsdirektör från NCC

Som ett led i Castellums starka tillväxt rekryteras en Investeringsdirektör och vice VD med stor erfarenhet inom fastighetsvärlden. Carola Lavén kommer från en roll som Affärsområdeschef för NCC Property Development där hon också varit en del av koncernledningen.

Det känns fantastiskt roligt att få in den stora och internationella kompetens Carola Lavén besitter till Castellums koncernledning. Vi kommer nu ha en större kapacitet att fortsätta växa med allt större investeringar och projektportfölj samt ta ett samlat Nordiskt grepp kring portföljens utveckling. Carola får det samlade ansvaret för att strategisk ansvara för portföljens utveckling samt att leda projekt såväl som transaktionsverksamheten för koncernen”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Carola Lavén har mer än 20 års erfarenhet inom fastighetsvärlden, innan rollen som Affärsområdeschef för NCC Property Development har Carola också haft ledande roller på Atrium Ljungberg, Ljungberg-Gruppen, Drott och Skanska samt styrelseerfarenhet från olika uppdrag.

Jag ser fram emot att få bidra till Castellums ambitiösa tillväxtresa och långsiktiga aktieägarvärde. Jag hoppas kunna tillföra ytterligare bredd och kompetens samt ett internationellt perspektiv till verksamheten”, säger Carola Lavén.

Carola Lavén kommer att ingå i koncernledningen och tillträder sin nya tjänst senast 1 augusti 2019.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår

till 82 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00