Castellum avyttrar handelsfastigheter vid Boländerna i Uppsala

Castellum säljer fyra handelsfastigheter samt en kontorsfastighet i handelsområdet Boländerna, Uppsala, till Svenska Handelsfastigheter. Totalt omfattar de fyra fastigheterna ca 50 000 kvm, inklusive gallerian Bolandcity. Försäljningspriset uppgår till 678 Mkr, efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om ca 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

”Vi fortsätter vår strategi att avyttra handelsområden till förmån för en renodlad kontor- och logistikportfölj i nordiska tillväxtorter”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Planerat frånträde är 1 april. Hyresvärdet fullt uthyrt uppgår till ca 70 Mkr och ekonomisk uthyrningsgrad är 95%.

Affären i sammandrag:
Castellum säljer fastigheterna Boländerna 28:3, Boländerna 28:4 (fördelat på två fastigheter), Boländerna 35:1 och Boländerna 35:2 till Svenska Handelsfastigheter AB.

Försäljningspris netto: 678 Mkr
Frånträdesdag: 1 april, 2019
Genomsnittlig (viktad) kontraktstid: 3,7 år
Hyresvärde: 70 Mkr
Uthyrbar area respektive ekonomisk uthyrningsgrad: 49 795 kvm, ca 95%
Större hyresgäster: Citygross, Decathlon, Systembolaget, H&M, Lindex, Swedol, Granngården
För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00