Castellum ansluter sig till europeisk expertgrupp kring hållbarhet och innovation

Castellum har blivit invald i en europeisk expertgrupp kring hållbarhet och innovation som ursprungligen bildades 2017 av fastighetsbolagen alstria, COIMA RES, Colonial, Gecina, Great Portland Estates och NSI. Castellum är det första nordiska fastighetsbolaget att ta plats i detta forum.  

Syftet med gruppen är att skapa en gemensam kunskapsplattform för att dela erfarenheter och studier inom hållbarhet och innovation från respektive medlemsmarknad - Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Nederländerna och nu även Norden. Castellum är den sjunde medlemmen i det paneuropeiska forumet.

”Vi är väldigt stolta att ha blivit invalda att ingå i denna exklusiva grupp med erfarna branschkollegor från hela Europa. Jag tror vi alla har mycket att vinna på att samarbeta för att hitta nya innovativa lösningar som kan gagna respektive bolags verksamhet såväl som fastighetsbranschen i Europa i stort. Vi står alla inför samma utmaningar ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, men också från en digital synvinkel med hänsyn till ny teknologi. Det är nödvändigt för oss att leva upp till våra befintliga och potentiella kunders förväntningar om vi ska lyckas vara långsiktigt framgångsrika. Därför är denna typ av samarbeten viktiga eftersom de hjälper oss att påskynda innovation och forskning med målsättning att utveckla morgondagens fastighetsbransch”, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.

”Vi är glada att Castellum har blivit medlem. De nordiska länderna är globala ledare in hållbar utveckling. Genom att tillföra kunskaper från Castellum inom områdena CSR och innovation kommer vi att stärka vår möjlighet att utveckla oss inom dessa områden”, säger Olivier Elamine (alstria), Manfredi Catella (COIMA RES), Pere Viñolas Serra (Colonial), Méka Brunel (Gecina), Toby Courtauld (Great Portland Estates) och Bernd Stahli (NSI) i en gemensam kommentar.

För ytterligare information kontakta:

Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum, AB, +46 703-20 63 26, filip.elland@castellum.se
Niclas Ingeström, CDO, Castellum AB, +46 790-20 20 20, niclas.ingestrom@castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.