Castellum satsar i Helsingborg - påbörjar byggnation av GreenHaus och etablerar coworkingmöjlighet

Castellum påbörjar nu byggnationen av kontorsfastigheten GreenHaus om dryga 10 000 kvm i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen. Den totala investeringen för projektet, inklusive markförvärv, beräknas till 300 Mkr.

"Det känns positivt att vi nu kan påbörja byggnationen av GreenHaus. Det är ett viktigt projekt för oss i en ny spännande stadsdel som håller på att ta form. Byggnaden kommer att WELL-certifieras och vi planerar även för en större coworking-satsning", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB. 

Castellum-ägda bolaget United Spaces kommer i samband med att GreenHaus slår upp portarna att erbjuda individer och företag möjlighet till coworking i ett av byggnadens våningsplan. Totalt räknar man med 230 arbetsplatser. Det är United Spaces första etablering i Helsingborg.

"Vi är oerhört glada att kunna expandera vår verksamhet till Helsingborg. Det är en stad där det händer mycket och som ligger i en tillväxtregion med närhet till städer som Malmö och Köpenhamn. Vi ser att denna satsning har stor potential. Vi har länge tittat på lämpliga lokaler på orten och nu har vi funnit den ultimata lösningen", säger Yvonne Sörensen Björud, verkställande direktör United Spaces.

Fullt uthyrd bedöms hyresintäkterna uppgå till cirka 19 Mkr. I dagsläget uppgår uthyrningsgraden till 31%.  Bland hyresgästerna finns utöver United Spaces, Advokatfirman Juhlin & Partners och Helsingborgs Vårdcentral AB. Inflyttning i GreenHaus kommer att ske under våren 2022.

Om WELL-certifiering:
WELL är en ny internationell certifiering, utvecklad i USA av forskare, läkare och arkitekter och som utgår ifrån människan. Syftet är att få folk att må och fungera bättre på jobbet. För att få ett kontor eller byggnad certifierad, måste det uppfylla höga krav inom de områden som mest påverkar människors hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande.

Om coworking:
Våra arbetssätt förändras i takt med att nya generationer kommer in på arbetsmarknaden, tekniken utvecklas och behoven av nätverk och samverkan ökar. Förändringarna påverkar våra arbetsplatser och ökar kraven på flexibilitet och nya tjänster. Coworking är ett svar på de förändrade behoven. Inom coworking tecknar företag medlemskap som ger möjlighet att nyttja arbetsplatser som inbjuder till möten, samarbeten, kunskapsutbyte och ett delat tjänsteutbud.
Coworking har redan gjort intåg i flera storstäder och spås en stark tillväxt de kommande åren. I centrala London och på Manhattan i New York utgör exempelvis coworking redan 25-30 procent av nytecknade avtal på kontorsmarknaden.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 92,7 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök
www.castellum.se.