Januari

Alla nyheter

Koncernnyheter

  • Regulatoriskt

    Castellums Bokslutskommuniké 2019

    7% tillväxt i förvaltningsresultatet och en föreslagen höjd utdelning för 22:a året i rad om 6,50 kr/aktie  

  • Regulatoriskt

    Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2020 i Castellum AB (publ)

    Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2019, består av Patrik Essehorn (ordförande) utsedd av Rutger Arnhult genom bolag, Vincent Fokke utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP, Carl Lindgren utsedd av Szombatfalvy­sfären, Göran Espelund utsedd av Lannebo Fonder samt Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.