Castellums Bokslutskommuniké 2019 presenteras 24 januari 2020 - inbjudan till telefonkonferens

Fredagen den 24 januari 2020, kl. 08:00 (CET) offentliggörs Castellums Bokslutskommuniké 2019. Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl. 09:00 (CET) samma dag.

Under telefonkonferensen presenterar Henrik Saxborn, verkställande direktör, och Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, Castellums Bokslutskommuniké 2019. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund.

Datum: 24 januari 2020  

Tid: Rapporten publiceras kl. 08:00 (CET)
         Telefonkonferensen börjar kl. 09:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan telefonkonferensen börjar.
SE: +46 850558359
NL: +31 207219496
UK: +44 3333009263
US: +16 467224903

Du kan ta del av presentationen och konferensen via följande webblänk: https://financialhearings.com/event/12411

Bokslutskommuniké 2019 samt presentation kommer att finnas tillgängliga på castellum.se: https://www.castellum.se/investor-relations/download-center/  

Castellum AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Castellum AB, 0702-06 75 62
 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 92,7 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.