Mars

Alla nyheter

 • Castellum startar byggnationen av E.ONs nordiska huvudkontor - investerar 1,3 miljarder i Malmö

    Castellum går vidare med planerna att starta nybyggnation av en kontorsbyggnad, där E.ON är huvudsaklig hyresgäst, med en investering om cirka 1,3 miljarder kronor inklusive markförvärv. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och byggstarten kommer att ske under andra kvartalet 2020.

 • Castellum står på stabil grund

    Med anledning av rådande situation på börsen har Castellum överhopats av frågor från investerare och aktörer på aktiemarknaden som vi tyvärr, beroende på läget, inte fullt ut haft möjlighet att besvara. Därför vill vi ge denna övergripande faktakommentar till aktiemarknaden. 

 • Årsstämma i Castellum AB (publ)

  Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 19 mars 2020 fastställdes styrelsens förslag till vinst­disposition innebärande en utdelning om 6,50 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen fastställdes till måndagen den 23 mars 2020 och avstämningsdag för andra utbetalningen fastställdes till måndagen den 21 september 2020.  

 • Carola Lavén lämnar sin roll på Castellum

  Idag har Carola Lavén meddelat att hon lämnar sin roll som Investeringsdirektör och vice vd på Castellum. Carola kommer att tillträda som vd på Besqab.

 • Minskad smittspridning på Castellums årsstämma

  Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Castellum följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring genomförandet av bolagets årsstämma den 19 mars 2020.

 • Castellum skapar testbana för autonoma tunga elfordon - ny kund är en fordonstillverkare

  Castellum har tecknat ett 3-årsavtal med en västsvensk fordonstillverkare som kommer att bedriva testverksamhet och utveckling av autonoma tunga fordon och elfordon på Castellum Säve (Säve Flygplats).

Koncernnyheter

 • Årsstämma i Castellum AB (publ)

  Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 19 mars 2020 fastställdes styrelsens förslag till vinst­disposition innebärande en utdelning om 6,50 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen fastställdes till måndagen den 23 mars 2020 och avstämningsdag för andra utbetalningen fastställdes till måndagen den 21 september 2020.  

 • Carola Lavén lämnar sin roll på Castellum

  Idag har Carola Lavén meddelat att hon lämnar sin roll som Investeringsdirektör och vice vd på Castellum. Carola kommer att tillträda som vd på Besqab.

 • Minskad smittspridning på Castellums årsstämma

  Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Castellum följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring genomförandet av bolagets årsstämma den 19 mars 2020.