Castellums delårsrapport januari-mars 2020 presenteras 24 april 2020 - inbjudan till telefonkonferens

Fredagen den 24 april 2020, kl: 08.00 (CET) offentliggörs Castellums delårsrapport januari-mars 2020. Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl: 09.00 (CET) samma dag.

I telefonkonferensen presenterar Henrik Saxborn, verkställande direktör och Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, Castellums delårsrapport januari-mars 2020. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund.

Datum:            24 april 2020
Tid:                   Rapporten publiceras 08:00 (CET)
                           Telefonkonferensen hålls 09:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan telefonkonferensen börjar.

SE:                     +46850558366
UK:                    +443333009269
US:                     +16467224957
NL:                     +31207219496

Du kan ta del av presentationen och konferensen via följande webblänk: https://financialhearings.com/event/12413

Delårsrapport januari-mars 2020 samt presentation kommer att finnas tillgängliga på castellum.se: https://www.castellum.se/investor-relations/download-center/

Castellum AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.