Januari

 • Brostaden rekryterar projektchefer

  Som ett led i att stärka organisationen ytterligare inom fastighetsutveckling rekryterar Fastighets AB Brostaden två projektchefer.

 • Corallen investerar stort i Gamla Rådstugan

  Nu investerar CORHEI – som sedan i fjol äger 13 kommersiella fastigheter i Norrköping – i en upprustning av Gamla Rådstugan. Det är bolagets första steg för att bidra till den fortsatta utvecklingen av området kring Knäppingsborg. – Det blir länken mellan galleriorna i city, Drottningtorget och handelsytan i Knäppingsborg, säger Aldén, och det ger samma effekt mellan city och Campus-området.

 • Eklandia hyr ut hela Kungsportshuset till 2E Group

  Eklandia Fastighets AB, dotterbolag inom Castellumkoncernen, har tecknat ett 18-årigt hyresavtal med 2E Group avseende Kungsportshuset, lokalt välkänt som Gamle Port. Fastigheten genomgår nu en totalrenovering och Göteborgs nya nöjesarena öppnar hösten 2017.

 • Briggen tecknar nytt hyresavtal med Migrationsverket

  Briggen har tecknat ett nytt hyresavtal med Migrationsverket, på fastigheten Sändaren 1 i Fosie i Malmö.

 • CSR-partner i Tegelbruket

  Som en del i hållbarhetsarbetet har nu Aspholmen fastigheter gått in som partner i Tegelbruket, en verksamhet öppen för alla men med fokus på aktiviteter inom idrott och kultur för ungdomar och unga vuxna.

 • Aspholmen förvärvar i Örebro och Uppsala

  I Örebro har Aspholmen förvärvat en lager- och logistikfastighet med en total uthyrningsbar yta om ca 5 800 kvm varav 4 300 kvm utgörs av lager och resterande del av kontor och personalutrymmen med en outnyttjad byggrätt om ca 2 000 kvm. I Uppsala har Aspholmen förvärvat en industrifastighet om 2 200 kvm med en potentiell byggrätt om 4 000 kvm.

 • Brostaden bygger för Lexus Stockholm

  Fastighets AB Brostaden, dotterbolag inom Castellumkoncernen, bygger ny bilförsäljningsanläggning för Lexus Stockholm som etablerar sig på Smista Allé. Hyresgäst är Bilia Center Stockholm AB som har tecknat ett 12-årigt avtal.

 • Fri parkering i januari

  För att hjälpa handeln i Västerås centrum har vi fri parkering lördagar och söndagar i Kopparlunden vecka 1 till och med vecka 4, 2016.

 • Briggen och DTZ bakom 30 procent av alla kontorsuthyrningar i Storköpenhamn

  Trots rekordhöga och ökande vakans av kontorslokaler, har fastighetsbolaget Briggen och fastighetsrådgivaren DTZ Egeskov & Lindquist lyckats att genomföra ett antal uthyrningar i Storköpenhamn. I själva verket, står teamet för 30 procent av alla kontorsuthyrningar i området de senaste 6 månaderna.