Briggen och DTZ bakom 30 procent av alla kontorsuthyrningar i Storköpenhamn

De senaste 6 månaderna har mer än30 procent av alla kontorsuthyrning i Søborg, Brøndby och Albertslund genomförts i samarbete mellan Briggen och DTZ.

Denna nivå ligger långt över DTZ:s totala marknadsandel i området, som ligger i närheten av5procent. Uthyrningarna på Köpenhamns Vestegn har genomförts trots att vakansgraden på kontor i huvudstadsregionen har ökat sedan början av året, och regionen för närvarande upplever sin högsta vakansgrad för kontorslokaler.

-Det är mycket intressant och tillfredsställande att arbeta så nära ett företag som Briggen, som har en sådan fokuserad strategi på marknaden och ett stort fokus på hyresgästens tillfredsställelse, säger Michael Hartmann, vd på DTZ Egeskov & Lindquist, och det finns en viss tillfredsställelse i att kunna genomföra uthyrning av fastigheter som konkurrenterna inte tidigare kunnat göra.

Det har gjorts 7uthyrningar,främst kontor och en lägre andel av lagerlokaler, totalt 3 500 kvm. Briggens totala vakansgrad i huvudstadsregionen har därmed reducerats med mer än15 procent.

-Vi är mycket nöjda med DTZ Egeskov&Lindquists uthyrningsarbete på våra fastigheter i Storköpenhamn och ser det som en naturlig utveckling i vårt samarbete för att anlita DTZ Egeskov & Lindquist som rådgivare, säger Daniel Ewerlöf, regionchef på Briggen Danmark.