CSR-partner i Tegelbruket

I våras fick personalen på Aspholmen fastigheter fylla i en enkät för att identifiera inom vilka områden vi vill fokusera vårt sociala engagemang. Resultatet visar att barn, ungdomar och utanförskap är det som vi vill jobba med.

– Det är viktigt för oss att engagemanget genomsyrar hela organisationen, säger Claes Larsson, VD för Aspholmen fastigheter. Att gå in som en CSR-partner i Tegelbruket som satsar på de områden vi har identifierat, har känts som ett naturligt steg.

Tegelbruket är en intressegrupp som består av ett antal företag och organisationer som arbetar för ett aktivt och engagerat samhälle. Förutom Aspholmen fastigheter är Swedbank, ÖBO, Liljedal Communication, NA, Sparbanksstiftelsen Nya, Atlas Copco, NCC, Kommuninvest, Länsförsäkringar och WSP CSR-partners i Tegelbruket. Tanken är att det ska finnas en naturlig mötesplats i Örebro, dit alla är välkomna och känner sig inkluderade och uppskattade. De sociala aktiviteterna sträcker sig från idrott med klättervägg, gym och basket till kultur, som till exempel teater och replokaler för band. Barn- och ungdomskollo på skollov är en annan viktig del i verksamheten.