Eklandia hyr ut hela Kungsportshuset till 2E Group

Eklandia Fastighets AB, dotterbolag inom Castellumkoncernen, har tecknat ett 18-årigt hyresavtal med 2E Group avseende Kungsportshuset, lokalt välkänt som Gamle Port. Fastigheten genomgår nu en totalrenovering och Göteborgs nya nöjesarena öppnar hösten 2017.

Kungsportshuset med sitt unika läge vid en av de främsta mötesplatserna i Göteborg kommer snart sjuda av liv. Den anrika byggnaden uppfördes 1856 och har inrymt bland annat restaurangen Gamle Port. Vi förhöjer upplevelsen genom att bygga till ett våningsplan och ge huset en tydligare karaktär genom att realisera det hörntorn som fanns med på originalritningarna från mitten på 1800-talet. Fastighetens nya namn Kungsportshuset är tänkt att spegla husets klassiska karaktär, läget och den kvalitet som lokalerna kommer att få efter ombyggnationen.

– Vi är stolta över att 2E Group väljer Eklandia när de satsar stort i centrala Göteborg. Verksamheten stämmer helt överens med vår ursprungsidé om att ge Göteborgarna och dess besökare ett spännande nöjestillskott. Som långsiktig fastighetsägare vill vi vara en av de dominerande fastighetsutvecklarna i Göteborg och därmed bidra till stadens tillväxt, säger Cecilia Fasth, VD för Eklandia Fastighets AB.

– Tecknandet av ett långtidskontrakt för ännu en arena, den elfte i koncernen, går helt i linje med vårt fokus på expansion. Det innebär också att vi etablerar oss i ett av Göteborgs absolut bästa lägen och vi ser fram emot att få berätta mer om konceptet som kommer att förändra Göteborgs nöjesliv, säger Hélène Gustavii, VD för 2E Group.

Vid större ombyggnationer miljöcertifieras Eklandias byggnader och Kungsportshuset kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad med ­ambitionen att nå lägst nivå silver.

Arkitekt är White Arkitekter och som byggentreprenör har Veidekke utsetts.

För mer information kontakta
Cecilia Fasth, VD Eklandia Fastighets AB
Tel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@eklandia.se

Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Eklandias affärsidé är att med kunden i fokus på ett hållbart sätt utveckla fastighetsbeståndet med sikte på långsiktigt uthålliga fastighetsvärden.

Därigenom skapar vi maximal direktavkastning samt värdetillväxt till ägarna.

Det övergripande långsiktiga ekonomiska målet för Eklandia är en årlig ökning av förvaltningsresultatet på 10 %.

Fastighetsbeståndet utgörs av kommersiella fastigheter som är strategiskt belägna i centrala Göteborg, på Lindholmen, runt hamnen samt i nära anslutning till genomfartsleder med bra kommunikationer.

Eklandia äger ca 90 fastigheter med en total area på omkring 580 000 m² till ett värde av ca 7,6 miljarder.

Läs mer på www.

eklandia.

se.