Scienta Scientific flyttar in i ny toppmodern fabrik i Uppsala

Scienta Scientific, ihop med dotterbolagen Scienta Omicron samt Scienta Sauna Systems, flyttar nästa sommar in i nya lokaler i Uppsala. Det ger företaget möjlighet att öka kapaciteten och att tillämpa nya, moderna arbetssätt.

Scienta Scientific grundades 1983 av bland annat nobelpristagaren Kai Siegbahn, och har sedan dess varit verksamt inom högteknologiska och forskningsnära marknader. Under 2015 genomförde Scienta Scientific ett uppköp av det engelsk-tyska företaget Omicron Nanotechnology, varvid omsättningen ökade från 250 till 600 MSEK. Företagsgruppen har 300 anställda, med huvudkontor och 45 anställda i Uppsala. Dessutom finns större anläggningar i Tyskland och England, samt säljkontor i USA, Japan, Kina, Singapore, Korea samt Frankrike.

Vid uppköpet bildades dotterbolaget Scienta Omicron, och i samband med detta flyttas produktion och utveckling av vissa produkter från England respektive Tyskland till Uppsala. För att bereda plats för dessa produkter, men även för att öka produktionskapaciteten genom införande av nya, toppmoderna arbetsprocesser, flyttar Scienta Scientific och dess dotterbolag till nya lokaler.

– Vår höjda produktionskapacitet ger oss möjlighet att ta hem fler produktionslinor i framtiden, säger Johan Åman VD. De nya lokalerna förbättrar dessutom våra möjligheter att samarbeta effektivt inom företaget och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Scienta Omicron levererar högteknologisk forskningsutrustning till ledande universitet och forskningslab över hela världen, utrustning som bland annat används för att utveckla framtidens material inom spjutspetsområden såsom supraledning, spinntronik, solcellsutveckling och energilagring.

Scienta Sauna Systems levererar detektionsutrustning för radioaktiv xenongas. Utrustningen används främst för att detektera kärnvapensprängningar, och de flesta utrustningarna står i ett internationellt nätverk för att garantera provstoppsavtalet för kärnvapen. Utrustningarna har utvecklats i nära samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

Scienta Scientific finns i dag i norra delen av Uppsala och flyttar sommaren 2017 in i de nybyggda lokalerna i Boländerna.

– Vi är jätteglada över att ha kunnat tillgodose de krav som Scienta Scientifics kvalificerade verksamhet kräver, säger Theresa Söderlund, affärsutvecklare i Aspholmen Fastigheter som utvecklar och långsiktigt kommer att äga fastigheten.

Mer information:

Johan Åman, VD Scienta Scientific, 0708-21 00 51

Theresa Söderlund, affärsutvecklare Aspholmen Fastigheter, 0705-77 12 60.

Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB.

Aspholmen förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Mälardalen.

Genom våra kontor i våra tre marknadsområden Uppsala, Västerås och Örebro har vi stor lokal kännedom och kunskap om marknaden i dessa städer.

Aspholmen har en liten, flexibel och kundnära organisation.

Sammanlagt är vi 56 personer som alla gör allt för att våra hyresgäster ska trivas.

Idag äger vi 123 fastigheter med en sammanlagd yta på 657 000 kvm med ett marknadsvärde på ca 7 690 Mkr.