Corallen fullföljer affären i Norrköping och Linköping – köper återstående kommersiella delen av Ståhls Fastigheter

Fastighets AB Corallen fortsätter att växa i Östergötland genom att köpa resterande 50 procent av CORHEI Fastighets AB, den kommersiella delen av tidigare Henry Ståhl Fastigheter AB. Det totala fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,1 miljarder kronor.

Därmed fullföljs, tidigare än ursprungligen avtalats, den affär vars första del genomfördes i april i fjol och som omfattar ett bestånd om 22 kommersiella fastigheter, 13 i Norrköping och nio i Linköping. Säljare är Heimstaden AB.

– Det här innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen av vår verksamhet i Norrköping och Linköping, säger Claes Junefelt, vd i Fastighets AB Corallen. Vi fortsätter nu att växa i två expansiva orter som en följd av det strategiska beslutvi tog förra året.

I Norrköping har utvecklingen av Knäppingsborg redan inletts med ombyggnaden av Gamla Rådstugan.

– Vi tittar på fler möjligheter för att än mer utveckla det fantastiska kvarteret och att bidra till att Gamla Torget blir en naturlig mötesplats, säger Cecilia Aldén, Corallens fastighetschef i Norrköping. Vi planerar också att ge fastigheten Spiran, före detta Swedbank-huset, en rejäl ansiktslyftning och att öppna upp mot den vackra, prisbelönta Hörsalsparken. Stadskärnan är i dag alldeles för sluten och de naturliga mötesplatserna alldeles för få utifrån de möjligheter som den här vackra staden har.

Också i Linköping kan Corallen nu fortsätta ett arbete för att bidra till att skapa en ännu mer attraktiv citykärna.

– Just nu pågår förvandlingen av fastigheten Decimalen 17 vid Storgatan där vi frigjort ytor för nya hyresgäster efter ombyggnation åt Swedbank, säger Michael Stenberg, Corallens fastighetschef i Linköping. Dessutom fortsätter vi utvecklingen av en fastighet i Mjärdevi Science Park och tillför lokaler för expansiva företag.

Fastighets AB Corallen är ett dotterbolag till Castellum AB, ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Fastighets AB Corallen är en av de ledande aktörerna i östra Götaland.

Corallen äger och förvaltar cirka 413 000kvm kommersiella lokaler med ett värde om cirka 5,1 miljarder kronor.

Fastigheterna är belägna inom Jönköping, Linköping och Norrköpings kommuner.

Corallen är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Castellum AB.

Utförligare information om företaget och dess fastigheter återfinns på www.

corallen.

se.