Eklandia hyr ut 6 500 kvm och fyller upp lagerbyggnad i Arendal

Eklandia Fastighets AB, dotterbolag till Castellum AB, har hyrt ut ca 6 500 kvm på Oljevägen 103-109 i Arendal, Göteborg. Hyresavtalen är tecknade med Supplier Partner Sweden AB, MAN Diesel & Turbo Sverige AB och Skolcater Skandinavien AB.

Supplier Partner är en befintlig hyresgäst till Eklandia som nu förlänger sitt hyresavtal och samtidigt utökar sina lagerytor med ytterligare 2 150 kvm.

MAN har tecknat ett tioårigt hyresavtal avseende en yta om ca 3 700 kvm och Skolcater har tecknat hyresavtal avseende en restauranglokal. Båda hyresgästerna flyttar in den 1 april 2016.

– Det är glädjande att Supplier Partner väljer att utöka sina ytor och att vi kan välkomna MAN och Skolcater som nya hyresgäster till Eklandia. I december kommunicerade vi att JAB Logistics hyr 10 500 kvm i samma fastighet. Därmed har vi på kort tid hyrt ut totalt ca 17 000 kvm i fastigheten. Uthyrningarna är en temperaturmätare för Göteborgs hamnnära områden som är attraktiva för logistikföretag som etablerar och expanderar, säger Cecilia Fasth, VD för Eklandia Fastighets AB.

– För att kunna möta marknadens efterfrågan pågår förberedelser hos oss för att starta flera nya logistikprojekt, bl a Eklandia Logistikpark i nära anslutning till Göteborgs Hamn där vi planerar en storskalig etablering med flera logistikbyggnader på sammanlagt 70 000 kvm, avslutar Cecilia Fasth.

För mer information kontakta
Cecilia Fasth, VD Eklandia Fastighets AB
Tel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@eklandia.se

Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Eklandias affärsidé är att med kunden i fokus på ett hållbart sätt utveckla fastighetsbeståndet med sikte på långsiktigt uthålliga fastighetsvärden.

Därigenom skapar vi maximal direktavkastning samt värdetillväxt till ägarna.

Det övergripande långsiktiga ekonomiska målet för Eklandia är en årlig ökning av förvaltningsresultatet på 10 %.

Fastighetsbeståndet utgörs av kommersiella fastigheter som är strategiskt belägna i centrala Göteborg, på Lindholmen, runt hamnen samt i nära anslutning till genomfartsleder med bra kommunikationer.

Eklandia äger ca 90 fastigheter med en total area på omkring 580 000 m² till ett värde av ca 7,6 miljarder.

Läs mer på www.

eklandia.

se.