Lysande framtid

Skåneinstallatören och Briggen har tillsammans startat ett projekt med syfte att fasa ut belysningsarmaturer med kvicksilver i Briggens fastighetsbestånd under 2016. Tankar om socialt ansvar, miljö och energi födde idén om att göra belysningsprojektet till ett socialt miljöprojekt. Båda parter har stort fokus på sysselsättning för ungdomar och integration är en självklarhet.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen har Briggen och Skåneinstallatören tagit in långtidsarbetslösa för projektet. Under projektets första fas inventeras hela Briggens fastighetsbestånd samtidigt som personalen utbildas. Under nästa fas erbjuds de fast anställning hos Skåneinstallatören. Till projektet finns sponsorer som Ahlsell, Toyota, Sjöbo Järn och Grolls.

  • Målet med projektet är att samtidigt som vi gör en miljöinsats skapa nya fasta anställningar åt tidigare långtidsarbetslösa, säger Kent Andersson på Skåneinstallatören.
  • Det är härligt att kunna hjälpa människor ut i arbetslivet samtidigt som vi förbättrar våra fastigheter, säger Benny Bendzovski på Briggen.

Briggen är en av de största fastighetsägarna i Öresundsregionen.

Vi förvaltar och utvecklar arbets- och handelsplatser i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn och sköter den dagliga servicen kopplad till arbetsplatserna åt våra kunder.

Öppenhet och nytänkande är viktiga delar i vår strävan att skapa kreativa miljöer för våra kunder och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Briggen ingår i Castellumkoncernen som är en av Sveriges största privata fastighetsägare.

Castellum är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.