Nytt centralt läge för Dirac i Uppsala

Dirac är världsledande specialister inom mjukvara för ljudsystem, med kunder över hela världen. Diracs teknologier för en förbättrad ljudupplevelse används t ex av BMW, Bentley, Rolls Royce, Volvo, Xiaomi, Pioneer, Harman och Sveriges Radio. Dirac riktar sig primärt till tillverkare av mobiltelefoner, bilar samt HiFi och professionellt ljud. Bolaget har idag ca 35 anställda i Uppsala och har närvaro i USA, Kina, Japan, Korea och Tyskland. Diracs omsättning har under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 54% per år.

När Dirac under 2015 växte ur sina nuvarande lokaler i Uppsala fick vi mycket god hjälp av Aspholmen som snabbt hittade en perfekt lokal för oss som helt kunde anpassas efter våra behov. Aspholmen har också varit smidiga i överflyttningen och låtit oss ha kvar delar av den gamla lokalen ytterligare en tid. Detta är vi mycket glada och tacksamma för. Den nya adressen är Vaksalagatan 16.

Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB.

Aspholmen förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Mälardalen.

Genom våra kontor i våra tre marknadsområden Uppsala, Västerås och Örebro har vi stor lokal kännedom och kunskap om marknaden i dessa städer.

Aspholmen har en liten, flexibel och kundnära organisation.

Sammanlagt är vi 56 personer som alla gör allt för att våra hyresgäster ska trivas.

Idag äger vi 123 fastigheter med en sammanlagd yta på 657 000 kvm med ett marknadsvärde på ca 7 690 Mkr.