Eklandia Fastighets AB och Harry Sjögren AB slås samman - byter namn till Castellum

Idag offentliggörs att fastighetskoncernen Castellum AB, där både Eklandia Fastighets AB och Harry Sjögren AB ingår, samlar hela koncernen under det gemensamma varumärket Castellum och skapar en ny struktur för verksamheten. 


Förändringen innebär att Eklandia och Harry Sjögren slås samman under ledning av Cecilia Fasth och kommer att byta namn till Castellum. Det betyder att verksamheterna i Storgöteborg (inklusive Kungsbacka och Alingsås), Borås och Halmstad stärks och får ett utökat mandat i arbetet med att utveckla det lokala partnerskapet med kunder och kommuner.

”Vi ökar nu ytterligare beslutskraften i vår lokalt förankrade organisation som bygger på tydliga mandat och snabb återkoppling mot kunder, kommuner och andra samarbetspartners”, säger Cecilia Fasth, vd Region Väst, Castellum. ”Dessutom blir vi tydligare i Storgöteborg där vi under åren fått frågor kring varför vi haft två dotterbolag på samma marknad”.

Arbetet med att etablera den nya koncernstrukturen och det gemensamma varumärket kommer att genomföras under 2016.

Christer Sundberg, i dag vd i Harry Sjögren AB, kommer som tidigare kommunicerats att gå i pension under våren.

För mer information kontakta
Cecilia Fasth, vd Region Väst, Castellum, 0739-42 09 90

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.

Castellum äger och förvaltar fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

www.

castellum.

se.