Fastighets AB Briggen byter namn till Castellum

Idag offentliggörs att fastighetskoncernen Castellum, där Fastighets AB Briggen ingår, samlar hela koncernen under det gemensamma varumärket Castellum och skapar en ny struktur för verksamheten.

Förändringen innebär att Briggen kommer att byta namn till Castellum samt att verksamheterna i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn stärks och får ett utökat mandat i arbetet med att utveckla det lokala partnerskapet med kunder och kommuner.

”Öresundsmarknaden har en spännande framtid och är fortsatt en väldigt viktig tillväxtregion för oss”, säger Ola Orsmark, vd Region Öresund, Castellum. ”Det känns jättekul att vi nu lagt en ny plattform som ger möjlighet att jobba nära och tillsammans med våra kunder samtidigt som vi får mer kraft till utveckling och nytänkande”.

Arbetet med att etablera den nya koncernstrukturen och det gemensamma varumärket kommer att genomföras under 2016.

Mer information:

Ola Orsmark, vd Region Öresund, Castellum, 070-647 10 70.

www.

castellum.

se Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.

Castellum äger och förvaltar fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.