Fastighets AB Brostaden byter namn till Castellum

Idag offentliggörs att fastighetskoncernen Castellum, där Fastighets AB Brostaden ingår, samlar hela koncernen under det gemensamma varumärket Castellum och skapar en ny struktur för verksamheten.

Förändringen innebär att Brostaden kommer att byta namn till Castellum samt att verksamheten, i det tiotal kommuner i Storstockholm där bolaget är verksamt, stärks och får ett utökat mandat i arbetet med att utveckla det lokala partnerskapet med kunder och kommuner.

”Den nya koncernstrukturen innebär att vi tar nästa steg och ytterligare stärker beslutskraften och snabbheten lokalt, vi kommer än närmare affären”, säger Anders Nilsson, vd Region Stockholm, Castellum. ”Vi vill åstadkomma ett ännu närmare samarbete tillsammans med våra kunder och de kommuner vi är verksamma i”.

Arbetet med att etablera den nya koncernstrukturen och det gemensamma varumärket kommer att genomföras under 2016.

Mer information:

Anders Nilsson, vd Region Stockholm, Castellum, 073-809 43 19.

www.

castellum.

se Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.

Castellum äger och förvaltar fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.