Fastighets AB Corallen byter namn till Castellum

Fastighets AB Corallen byter namn till Castellum

Idag offentliggörs att fastighetskoncernen Castellum AB, där fastighets AB Corallen ingår, samlar hela koncernen under det gemensamma varumärket Castellum och skapar en ny struktur för verksamheten.

Förändringen innebär att Corallen kommer att byta namn till Castellum samt att verksamheten i Jönköping, Linköping och Norrköping stärks och får ett utökat mandat i arbetet med att utveckla det lokala partnerskapet med kunder och kommuner.

Det innebär också att Corallen slås samman med Aspholmen Fastigheter AB, ett annat av Castellums dotterbolag, som har verksamhet i Örebro, Västerås och Uppsala.

”Den nya koncernstrukturen betyder att vi än mer stärker beslutskraften och snabbheten lokalt. Vi vill värna om och ännu närmare samarbeta med våra kunder och de kommuner där vi är verksamma”, säger Claes Larsson, vd Region Mitt, Castellum. ”Våra beslut fattas på respektive ort och beslutsfattare där vi verkar kommer att möta en beslutskraftig Castellum-chef”.

Arbetet med att etablera den nya koncernstrukturen och det gemensamma varumärket kommer att genomföras under 2016.

Claes Junefelt, tidigare vd för Fastighets AB Corallen, kommer att fortsätta som projektutvecklingschef inom Region Mitt.

Mer information:

Claes Larsson, vd Region Mitt 070-666 84 10.

Cecilia Aldén, affärsområdeschef Norrköping, Castellum, 011-442 05 02.

Michael Stenberg, affärsområdeschef Linköping, Castellum, 013-20 34 64.

Peder Karlén, affärsområdeschef Jönköping, Castellum, 036-580 11 51.

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.

Castellum äger och förvaltar fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

www.

castellum.

se.