Bäckmans Bil i Västerås blir återförsäljare av Peugeot

Bäckmans Bil i Västerås startade sin verksamhet 2013 på Bäckby Park hos Aspholmen Fastigheter. De hyrde från början en lokal på 192 kvm men har nu expanderat till 1050 kvm. Lokalen omfattar både en verkstad och en utställningshall. Vi är stolta att meddela att de nu fr o m 1 juli blir återförsäljare av Peugeot person- och transportbilar.

Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB.

Aspholmen förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Mälardalen.

Genom våra kontor i våra tre marknadsområden Uppsala, Västerås och Örebro har vi stor lokal kännedom och kunskap om marknaden i dessa städer.

Aspholmen har en liten, flexibel och kundnära organisation.

Sammanlagt är vi 56 personer som alla gör allt för att våra hyresgäster ska trivas.

Idag äger vi 122 fastigheter med en sammanlagd yta på 656 000 kvm med ett marknadsvärde på ca 7 690 Mkr.