Eklandia gör storinvestering i centrala Göteborg

Eklandia Fastighets AB – dotterbolag till Castellum, ett av börsens största fastighetsbolag – investerar 135 miljoner kronor i en ombyggnation av sin fastighet vid norra delen av Östra Hamngatan i Göteborg.

– För att möta den starka efterfrågan som finns av moderna, hållbara och flexibla kontorslokaler i attraktiva kollektivtrafikslägen startar vi nu en omfattande ombyggnation av vår fastighet på Östra Hamngatan 16, säger Cecilia Fasth, VD för Eklandia Fastighets AB.

Det handlar om den kontors- och butiksfastighet som avslutar det långsträckta Östra Nordstan-kvarteret norrut och har ett vattennära läge med utsikt över operan och småbåtshamnen. Fastigheten får nu en rejäl ansiktslyftning. Utvändigt kommer huset att få en helt ny karaktär med en ny glasfasad samtidigt som husets entréer lyfts. Invändigt kommer ca 9 000 kvm av lokalytan att genomgå en omfattande renovering.

– Vi ser över helheten och vill ändra på det intryck fastigheten ger, säger Cecilia Fasth.

Det är god parkeringstillgång i närheten samt kort gångavstånd till samtliga kollektivtrafiklinjer. Och fastighetens läge stärks ytterligare när en ny station för Västlänken blir verklighet samt när Frihamnen utvecklas och City och Hisingen länkas samman med en ny bro.

Cecilia Fasth säger att Eklandias fastighetsportfölj med detta projekt förädlas och utökas med toppmoderna kontorslokaler i bästa läge i Göteborg:

– Den höga efterfrågan på kontorslokaler i Göteborgs centrum kommer att bestå de närmaste åren eftersom nyproduktionen är begränsad.

Byggnaden kommer efter ombyggnationen att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Byggentreprenör blir NCC.

– Tillsammans med Eklandia kommer vi driva detta projekt i partneringliknande samverkan och med en hög hållbarhetsambition. Samverkan innebär att vi har full transparens och öppna böcker genom projektets alla skeden.NCC har mycket god erfarenhet av att arbeta i samverkan och vet att det borgar för ett utmärkt genomförande och en trygg leverans säger Fredrik Johansson, avdelningschef NCC Building Väst.


Fakta:
Ombyggnaden av fastigheten Nordstaden 2:16, Östra Hamngatan 16, Göteborg.
Byggdes: 1972-75.
Uthyrningsbar yta: 16 950 kvadratmeter varav 9 000 kvm omfattas av renoveringen.
Disposition: Sju våningsplan. (Plan 1: källare med anslutning till Nordstans lastgata. Plan 2: butiker. Plan 3-7 kontor, flexibla lokaler med möjlighet till flera hyresgäster per plan.
Omgivning: stort utbud av restauranger, shopping, parkering och annan service.
Arkitekt: Kanozi Arkitekter.
Byggentreprenör: NCC.
Färdigställt: Under Q1 2017
Ägare och förvaltare: Eklandia Fastighets AB, dotterbolag till Castellum AB.


För mer information kontakta
Cecilia Fasth, VD Eklandia Fastighets ABTel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@eklandia.se

Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Eklandias affärsidé är att med kunden i fokus på ett hållbart sätt utveckla fastighetsbeståndet med sikte på långsiktigt uthålliga fastighetsvärden.

Därigenom skapar vi maximal direktavkastning samt värdetillväxt till ägarna.

Det övergripande långsiktiga ekonomiska målet för Eklandia är en årlig ökning av förvaltningsresultatet på 10 %.

Fastighetsbeståndet utgörs av kommersiella fastigheter som är strategiskt belägna i centrala Göteborg, på Lindholmen, runt hamnen samt i nära anslutning till genomfartsleder med bra kommunikationer.

Eklandia äger ca 90 fastigheter med en total area på omkring 580 000 m² till ett värde av ca 7,6 miljarder.

Läs mer på www.

eklandia.

se.