Eklandia hyr ut ytterligare 1 700 kvm i Blenda

Eklandia Fastighets AB, dotterbolag till Castellum AB, har tecknat ytterligare tre hyresavtal om totalt 1 700 kvm i kontorsfastigheten Blenda som är under uppförande mitt i den dynamiska miljön på Lindholmen. Hyresavtalen är tecknade med Mecenat AB, Pay Solutions Sweden AB och Inceptive AB. I och med dessa avtal är nästan hälften av ytorna uthyrda i Blenda.

Uppförandet av Blenda ligger i linje med Eklandias ambition att vara en av de dominerande aktörerna i Göteborgs stadsutveckling. Byggnaden får ett unikt uttryck med utskjutande exteriöra partier och glasade fasader som öppnar för ljus och rymd interiört. Läget blir optimalt vid kajkanten på Lindholmspiren med utsikt över vattnet och innerstaden.

– Det är glädjande att kunna hälsa tre nya hyresgäster välkomna till Blenda och Eklandia. Vi märker av att det råder brist på kontorsytor i attraktiva lägen och det är högt tryck på resterande ytor i Blenda. Vi har långtgående förhandlingar med ett flertal intressenter, säger Cecilia Fasth, VD för Eklandia Fastighets AB.

Blenda har en uthyrningsbar yta om ca 9 100 kvm som fördelas på sex våningar och är klar för inflyttning i januari 2017. Eklandia har sedan tidigare tecknat hyresavtal med Getinge AB, Aliaro AB och Schaeffler Sverige AB. Blenda kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM med ambitionen att nå nivå Excellent.

För mer information kontakta
Cecilia Fasth, VD Eklandia Fastighets AB
Tel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90E-post: cecilia.fasth@eklandia.se

Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Eklandias affärsidé är att med kunden i fokus på ett hållbart sätt utveckla fastighetsbeståndet med sikte på långsiktigt uthålliga fastighetsvärden.

Därigenom skapar vi maximal direktavkastning samt värdetillväxt till ägarna.

Det övergripande långsiktiga ekonomiska målet för Eklandia är en årlig ökning av förvaltningsresultatet på 10 %.

Fastighetsbeståndet utgörs av kommersiella fastigheter som är strategiskt belägna i centrala Göteborg, på Lindholmen, runt hamnen samt i nära anslutning till genomfartsleder med bra kommunikationer.

Eklandia äger ca 90 fastigheter med en total area på omkring 580 000 m² till ett värde av ca 7,6 miljarder.

Läs mer på www.

eklandia.

se.