Bjerking flyttar - tecknar Grönt Hyresavtal med Castellum

Bjerking fortsätter att växa och flyttar sitt Uppsalakontor. Teknikkonsultföretaget har tecknat ett avtal med Castellum om att hyra 3 000 kvadratmeter i Kungspassagen. Parterna har tecknat ett Grönt Hyresavtal som tydliggör vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi och inomhusmiljö samt materialval och avfallshantering.
Hyresavtalet avser de två översta våningsplanen i det sex våningar höga kontorshuset samt delar av plan fyra vilket ger Bjerking en kontorsyta på lite mer än 3 000 kvadratmeter. Utöver det har Bjerking en option på ytterligare 400 kvadratmeter kontorsyta på plan fyra och dessutom tillkommer utrymmen för omklädningsrum, geotekniskt laboratorium, förråd samt parkeringsplatser.
- Bjerking har vuxit från 260 till 340 medarbetare de senaste två åren och målet är att fortsätta växa. För att klara det behöver vi dels större kontorsytor men också ett attraktivt läge för att attrahera såväl nya som nuvarande medarbetare. Kungspassagen har allt vi kan önska oss i form av bra pendlarläge samt närhet till restauranger, service och shopping, säger Anders Wärefors, vd på Bjerking.
Kungspassagen uppförs av Castellum och kontorshuset kommer att ligga centralt i Uppsala, mellan resecentrum och gågatan. Det är 8 000 kvadratmeter som ska byggas till på Castellums fastighet vid Kungsgatan.
– Läget på Kungspassagen är idealiskt. Närheten till resecentrum är viktig för många som inte vill vara för låsta till bilen och här har man nära till allt. När det gäller huset i sig arbetar vi på detaljnivå för att kunna erbjuda de modernaste och bästa kontorsytorna på marknaden, säger Theresa Söderlund, affärsutvecklare på Castellum.
Det nya kontorshuset kommer att byggas enligt Miljöbyggnad Guld eller motsvarande. Det kommer att ha solceller, grön el samt koldioxidneutral fjärrvärme. För att uppmuntra till att ta cykel till och från jobbet, eller ta en löprunda på lunchen, kommer det att finnas tillgång till omklädningsrum med dusch. Det planeras även för en gemensam takterrass. Den planerade tillbyggnaden beräknas stå klar år 2018.

Om Bjerking.Bjerking AB är Sveriges äldsta medarbetarägda konsultföretag och har 340 anställda i Uppsala, Stockholm och Enköping. Bjerking erbjuder kvalificerade och hållbara lösningar inom hus-, installations- och anläggningssektorn samt inom processteknik. Vi gör det genom nära samverkan mellan ingenjörer, projektledare, landskapsarkitekter och andra experter.

Om Castellum.
Castellum AB är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen och finns i 19 städer, från Luleå i norr till Malmö och Köpenhamn i söder. Det samlade fastighetsvärdet är cirka 70 miljarder kronor.
Castellum arbetar med kommersiella fastigheter; två tredjedelar av fastighetsbeståndet består av kontor/butik och en tredjedel av lokaler för lager- och logistikverksamhet.
Castellum drev fram till den 30 juni verksamheten genom sex dotterbolag – varav Aspholmen Fastigheter var ett – men samlar nu verksamheten under samma varumärke: Castellum. Storleken ger bolaget resurser och kunnande att utveckla effektiva, hållbara och attraktiva lokaler och arbetsplatser. Men Castellum kommer också fortsätta att agera som ett av de minsta fastighetsbolagen, med personligt ansvar och enkla vägar till kunden.


För mer information:

Anders Wärefors, vd.
Tel: 010 - 211 80 02E-post: anders.warefors@bjerking.se
Theresa Söderlund, affärsutvecklare, Castellum.
Tel: 018 - 60 66 54
Mobil: 070 - 577 12 60
E-post: theresa.soderlund@castellum.se