Hej. Nu bygger vi om på Briggen.

Vi bygger om i hela landet.

Som du säkert känner till har Briggen varit en del av en av Sveriges största fastighetskoncerner. Nu kommer alla dotterbolag att samlas under det gemensamma namnet Castellum.

Både större och mindre.

Förändringen innebär mer än en namnändring. Vi gör också förändringar i organisationen på ett sätt som gör oss både större och mindre.

Vår storlek ger oss resurser och kunnande att utveckla effektiva, hållbara och attraktiva lokaler, arbetsplatser och samhällen. Men vi kommer också att fortsätta agera som ett av de minsta fastighetsbolagen, med personligt ansvar och enkla vägar mellan kunden och oss.

Samma grund som alltid.

Vi på Castellum tänker inte bara fastigheter, utan lika mycket på människor och samhällen. Vi vill växa, och vi gör det genom att hjälpa våra kunder att växa. Idag är vi börsnoterade och ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 70 miljarder kronor.