Castellum i Stockholm fortsätter att utveckla Smista

Castellum fortsätter att utveckla Smista genom en nybyggnation på fastigheten Visiret 4. Byggnaden, om ca 1000 kvm, är redan uthyrd till Bilprovningen samt Varningsljusteknik.

- Att få bygga för Bilprovningen samt Varningsljusteknik blir ett riktigt bra komplement till både den redan befintliga bilverksamheten samt utvecklingen av området. Det känns även glädjande att konstatera att vi har varit med och utvecklat området till det som vi ser i dag -ett snart fullt utbyggt Smista, säger Anders Nilsson, vd Castellum Region Stockholm.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 72 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvadratmeter.
 
  I Stockholm äger och förvaltar Castellum 110 fastigheter om sammanlagt 700 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor.
  
Förutom i Stockholm finns våra fastigheter i 19 städer från Luleå i norr till Malmö och Köpenhamn i söder och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.