Hedin Bil expanderar sin verksamhet i Smista

Castellum i Stockholm påbörjar nu en nybyggnation på fastigheten Varpen 11. Det är Hedin Bil som expanderar sin verksamhet med att etablera anläggningenFord Store i Smista. Byggnaden om ca 12 500 kvm, varav 5 500 kvm av ytan är lokal och resten parkering, kommer stå klar för inflytt under 2017.

Hedin Bil förlänger i och med detta även sitt befintliga avtal.

- Det är glädjande att Hedin Bil genom anläggningen Ford Store etablerar ytterligare ett starkt varumärke i Smista, säger Anders Nilsson, vd Castellum Region Stockholm.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 72 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvadratmeter.

I Stockholm äger och förvaltar Castellum 110 fastigheter om sammanlagt 700 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor. Förutom i Stockholm finns våra fastigheter i 19 städer från Luleå i norr till Malmö och Köpenhamn i söder och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.