Veho Bil expanderar i Smista

Veho Bil expanderar i Smista

Castellum i Stockholm påbörjar nu en nybyggnation på fastigheten Visiret 3 i Smista. Det är Veho Bil, som redan finns etablerade på grannfastigheten, som expanderar sin verksamhet genom att bygga en anläggning för transportbilar samt utveckla leveranshallen till att kunna hantera den allt större mängden sålda bilar.Byggnaden kommer att bli ca 6 900 kvm, varav ca 2 200 kvm av ytan är lokal och resten parkering.

Veho Bil förlänger i och med detta även sitt befintliga avtal.

- Att vi får ett fortsatt förtroende av Veho Bil att fördjupa vårt samarbete så att de kan utveckla och expandera sina verksamhet i Smista känns väldigt bra, säger Anders Nilsson, vd Castellum Region Stockholm.

- Veho Bil är sedan 2012 exklusiva återförsäljare av Mercedes personbilar och transportbilar och vi har förutom försäljning även fullserviceverkstad och bildelsförsäljning. Den befintliga fastigheten byggdes 2006 och vi har sedan många år inte kunnat utnyttja den fullständiga marknadspotentialen varken på nya bilar eller begagnat och när möjligheten fanns för oss att utöka vår verksamhet genom att ta den lediga tomten i anslutning till vår nuvarande så beslutade vi oss för att bygga en fastighet för vår transportbilsverksamhet. Huset kommer att inrymma såväl försäljning samt verkstad och även en leveranshall för samtliga bilar då vi redan nu levererar i storleksordningen 1 900 bilar per år. Då vårt samarbete med Castellum under årens lopp har fungerat förträffligt så känner vi en trygghet i att utöka det samarbetet med en ytterligare investering, säger Metin Basberber, vd på Veho Bil Sverige AB.


Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 72 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvadratmeter.

I Stockholm äger och förvaltar Castellum 110 fastigheter om sammanlagt 700 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor. Förutom i Stockholm finns våra fastigheter i 19 städer från Luleå i norr till Malmö och Köpenhamn i söder och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.