Castellum säljer 28 fastigheter i Malmö och Lund

Castellum AB (publ) har sålt 21 fastigheter i Malmö och 7 fastigheter i Lund. Frånträde sker den 1 december 2016. Portföljen som säljs består av fastigheter i områdena Segevång, Bulltofta, Östra Hamnen, Jägersro och Höja i Malmö samt Gunnesbo i Lund. Totalt rör det sig om 114 000 kvm, varav 88 000 kvm i Malmö och 26 000 kvm i Lund. Av de 28 fastigheterna är 9 tomträtter. Några av de större hyresgäster i fastigheterna är Mio, DHL, Malmö kommun, Corsec och Purac.

Affären ska ses i ljuset av att Castellum i våras aviserade en planerad portföljförflyttning som innebär försäljningar om sammanlagt cirka 4 miljarder kronor. Avsikten är fortsätta öka kvalitén och utveckla fastighetsbeståndet inom utvalda delmarknader.

”I samband med förvärvet av Norrporten aviserade Castellum försäljningar om ca 4 miljarder kronor av fastigheter som inte utgör ett långsiktigt strategisk innehav - allt i syfte att stärka balansräkningen och skapa en bättre portfölj inför framtiden” säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. ”Denna försäljning är ett första steg i detta och ger oss förutsättningar att renodla vår portfölj i Malmö och Lund till utvalda delmarknader. Malmö och Lund kommer fortsatt vara viktiga tillväxtorter för oss”.

Nedanstående fastigheter ingår i affären.

Malmö:

Området Segevång: Murman 7, 8 och 11, Stillman 40, Skjutsstallslyckan 3,Haken 3.

Området Bulltofta: Flygfyren 1, Flygvärdinnan 4, Flygledaren 3, Skevrodret 1, Höjdrodret 3.

Området Östra Hamnen: Lillgrund 5, Bjälken 3, Betongen 11.

Jägersro: Nejlikebuketten 4 och 6, Vårbuketten 3.

Området Höja: Brandnäven 1 och 2, Svedjenäven 3 och 4.

Lund:

Annedal 9, Traktorn 2 och 4, Trumlan 1, Välten 4 och 5, Ådret 12.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Ola Orsmark
VD, Castellum Öresund
Tel: +46 40 38 37 26
Mail: ola.orsmark@castellum.se

Johan Lindell
Transaktionsansvarig
Tel: +46 40 38 37 11
Mail: johan.lindell@castellum.se

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 74 miljarder

kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig

lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB

vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för

hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i

Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom

hållbarhetsområdet. Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.