Castellums hållbarhetsarbete i topp i två nya utvärderingar

CDP (Carbon Disclosure Project), en internationell organisation som arbetar för att förmå företag och länder att ta ansvar för sin miljöpåverkan, har publicerat resultatet från årets utvärdering av världens bolag med fokus på klimatförändringar. Castellum, ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige, hamnar i topp.

Drygt 800 investerare i världen, med tillgångar om sammanräknat 100 000 miljarder, ställer krav på att bolag de äger ska rapportera till CDP. Den utvärdering som CDP nu gjort omfattar över 5 600 bolag världen över från olika branscher.Syftet är att guida investerare mot mer hållbara investeringar.

Castellum fick högst betyg av alla bolagen i fastighetsbranschen, A- på skalan som går från A till D-. CDP konstaterar att Castellums prestationer på hållbarhetsområdet representerar best practice genom att man kombinerar ekologiskt ansvar och djup kunskap. De strategier som styr verksamheten är genomtänkta så att de kan användas i verksamheten.

Dessutom har 2050, en organisation som arbetar för ökad hållbarhet i kombination med lönsamhet, publicerat en rapport. Där rankas noterade bolag på Stockholmsbörsen avseende hur pass transparent bolaget är kring sitt hållbarhetsarbete. Alla bolag i undersökningen får ett betyg på en skala 0-100. I undersökningen fick Castellum 100 av 100 möjliga poäng och i rapportens avslutning skrivs följande:

"Två av bolagen återfinns i samtliga sammanhang vi undersökt i denna studie, det vill säga utöver att få 100 poäng i vår transparensrankning har de även skrivit under Fossilfritt Sverige, de finns med i Dow Jones Sustainsbility Index och de följer GRI i sin hållbarhetsredovisning. Dessa två är Castellum och Hennes & Mauritz."

Filip Elland, hållbarhetschef i Castellum, förklarar att benchmarking mot andra bolag är viktigt och att det är ett skäl att vara öppen och transparent:

– På så vis kan vi se hur vi presterar jämfört med andra och utvärdera vad vi kan bli bättre på, säger han. Vi ser också att det skapar värden för våra investerare som idag har allt vassare lupp när de granskar sina investeringar. Vi är därför oerhört stolta att prestera i topp i dessa utvärderingar.

Fotnot. Castellum har tidigare under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.