Koppartorget, etapp I

KOPPAR RESTAURANG & FESTVÅNING

I början av september slogs portarna återigen upp för restaurang Koppar i Kopparlunden, nu i ny regi med en lokal entreprenör. Under sommaren pågick en intensiv ansiktslyftning av lokalen för att bättre kunna tillgodose kundernas behov. Där serveras lunchbuffé, salladsbar och varje dag ett vegetariskt alternativ samt dagens pasta. I anslutning till restaurangen finns även en butik som tillhandahåller ett enklare kiosksortiment. Vi är oerhört glada och stolta att fortsatt kunna erbjuda våra hyresgäster och övriga Västerås denna service i Kopparlunden.

PORTVAKTEN

I våras öppnade den första skönhetssalongen i området, den gamla Portvaktsstugan. Den byggdes redan år 1913 och fungerade länge som sjukstuga. Drygt 100 år senare används byggnaden för samma syfte, att vårda. Skönhetssalongen Portvakten tar hand om ditt hår och din hud.

BOOST

En ny exklusiv typ av hälsoklubb som riktar sig till personer som värdesätter hög kvalité och hög personlig service. Boost har ett mindre begränsat antal medlemmar och erbjuder bland annat personlig träning som standard i sitt medlemskap. Med Boost så kommer alla tidigare erfarenheter av gym och träning att omvärderas. Boost Västerås är den första i en rad anläggningar som öppnas under första kvartalet runt om i Sverige.

VÄSTERÅS SCIENCE PARK

Science betyder kunskap och en Science Park är därmed lika med en kunskapspark. En Science Park är en utvecklande miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kreativitet kan mötas och utvecklas.

Västerås Science Park är en företagsstödjande aktör som med basen i Västerås arbetar i hela Västmanlands innovationsstödsystem.

Vi vänder oss till idébärare, entreprenörer och företagare med verktyg och erbjudanden som kan hjälpa till att skapa tillväxt.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 72 miljarder kronor.

Fastigheterna finns i 20 städer från Luleå i norr till Malmö och Köpenhamn i söder. Hela fastighetsbeståndet ägs och förvaltas nu under ett gemensamt varumärke – Castellum – som ersätter de tidigare varumärkena Brostaden, Aspholmen, Corallen, Eklandia, Harry Sjögren, Briggen och Norrporten.

Vår storlek ger oss samlade resurser att utveckla effektiva och hållbara arbetsplatser och samhällen. Samtidigt fortsätter vi att agera som ett av de minsta fastighetsbolagen – med genuin kännedom om den lokala marknaden och enkla vägar mellan kunden och oss.